01

Hakkımızda

1999 yılında 40 m2 atölye de Kalıpçılık hayatına başlayan firmamız uzun ve meşakkatli yolculuğunu başarıyla devam ettirip 2011 yılında >>>
02

Vizyonumuz

Alimoglu Kalıp Olarak; Sektörümüzde ve Bulunduğumuz Pazarlarda Bir Numara Olmak..>>>
03

Misyonumuz

Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda her türlü yenilikçi ürün ve hizmeti sunmak. . ..>>>


ALMOGLU KALIP
1999 yýlýnda 40 m2  atölye de Kalýpçýlýk hayatýna baþlayan firmamýz uzun ve meþakkatli yolculuðunu
baþarýyla devam ettirip 2011 yýlýnda Alimoðlu Kalýp otomotiv marka San. LTD. Þrt olarak perçinlenmiþtir.
Saç Ýþleme Teknoloji Yansanayi tedrikçiliði ve imalatýnda baþarýsýný ispat etmiþtir.Bugün 750 m2 de
iþinde uzman elemanlarýyla siz deðerli müþterilerimize hizmet etmeye devam etmektedir.
Misyonumuz
•    Müþterilerimizin ihtiyaçlarý doðrultusunda her türlü yenilikçi ürün ve hizmeti sunmak
•    Müþterilerimizin beklentilerini doðru þekilde ve zamanýnda karþýlamak
•    Takým ruhu ile hareket ederek çalýþanlarýmýzla etkin ve keyifli ortam saðlamak
•    Müþterilerimize uygun fiyatlarda ürün sunmak

Cenab-ý Allah(c.c) yar ve yardýmcýmýz olsun.Amin.

ALMOGLU KALIP

ALİMOĞLU KALIP

ALİMOĞLU KALIP

ALİMOĞLU KALIP

ALİMOĞLU KALIP

 

ALİMOĞLU KALIP

ALİMOĞLU KALIP

ALİMOĞLU KALIP

ALİMOĞLU KALIP

ÜRÜNLERiMiZiN TAMAMININI GÖRMEK iÇiN TIKLAYIN.>>>>>
ALMOGLU KALIP
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
 
ALMOGLU KALIP
09-06-2011
Deneme Haber 1 devamı...


09-06-2011
Deneme Haber 2 devamı...


09-06-2011
Deneme Haber 3 devamı...


05-07-2011
yeni site açılıyor devamı...ALMOGLU KALIP
Makinemiz 2012 yılında bünyemize katılmıştır.

ALMOGLU KALIP

ALMOGLU KALIP
ANKARA